top of page

Hirsitalon eristäminen - Tarvitseeko hirsitalo lisäeristystä?
Eristäminen suojelee hirsitaloa kosteudelta, kylmyydeltä, sekä kesän kuumuudelta. Oikein tehty hirsitalon eristäminen parantaa asumismukavuutta ja energiatehokkuutta, pidentää rakennuksen käyttöikää sekä ennaltaehkäisee hirsirakenteiden vaurioita.


Lisäeristäminen on ajankohtaista etenkin vanhemmissa hirsitaloissa, kun vanhat eristeet ovat kuluneet tai vanhat hirret eivät saavuta riittävää energiatehokkuutta. Uusia hirsitaloja joudutaan harvemmin lisäeristämään, sillä modernit hirret ovat usein jo valmiina riittävän paksuja ja hyvin eristettyjä.


Hirsitalojen lisäeristäminen on muita talotyyppejä haastavampaa, sillä väärillä materiaalivalinnoilla ja toteutustavoilla on enemmän negatiivisia kuin positiivisia vaikutuksia pidemmällä aikavälillä. Väärin toteutettu lisäeristäminen voi kumota hirren hengittävyyden, jolloin koko rakennuksen sisäilma kärsii samalla altistaen hirret kosteusvaurioille.


Tässä artikkelissa avaamme tarkemmin hirsitalon eristämisen tärkeyttä, sekä jaamme muutamia vinkkejä joilla vältät yleisimmät virheet. Hirsitalon eristäminen on tarkkaa puuhaa, joka vaatii aina huolellisen suunnittelun ennen hommiin ryhtymistä.


Parhaan lopputuloksen saat aina kääntymällä ammattilaisen puoleen. Hirsimestarilla on vuosien kokemus hirsitalojen kunnostamisesta, joten hirsitalosi lisäeristäminen luonnistuu kauttamme käden käänteessä.Pyydä tarjous hirsitalon kunnostamisesta ja eristämisestä.Uuden hirsitalon eristäminen

Uuden hirsitalon eristäminen on tärkeä osa sen kosteus- ja lämpöteknistä suunnittelua. Laadukkaalla eristämisellä hirsitalon lämmityskustannukset pysyvät kurissa ja sisäilma laadukkaana.


Uutta hirsitaloa rakentaessa riittää usein ylä- ja alapohjan eristäminen. Ylä- ja alapohjat ovat hirsitalon suurimpia lämpöhäviön ja kosteusvaurion aiheutta

jia, minkä vuoksi näiden eristysten toteuttamiseen on kiinnitettävä erityisen paljon huomiota.


Kun hirsitalo rakennetaan moderneista ja riittävän paksuista hirsistä, ei seiniä tarvitse erikseen eristää. Hirsi on hengittävä materiaali, jolloin hirsi säätelee sisäilman lämpötilan ja kosteuden optimaaliseksi.


Vanhan hirsitalon lisäeristäminen

Rakennusmääräysten ja energialuokitusvaatimusten tiukentuessa yhä useampi vanha hirsitalo vaatii lisäeristystä. Syynä voi olla joko liian ohuet hirret tai ajan saatossa kuluneet eristeet.


Sen lisäksi että nykyaikaiset vaatimukset eivät täyty, ovat vanhat hirsitalon usein vetoisia sekä haastavia pitää lämpimänä kylmemmillä pakkasilla. Vanhan hirsitalon remontin yhteydessä onkin suositeltavaa päivittää eristeet vastaamaan nykypäivän standardeja.


Mitä ottaa huomioon:


 • Suunnittele vanhan hirsitalon lisäeristäminen huolellisesti

 • Käytä vain puupohjaisia ja luonnonmukaisia eristeitä

 • Panosta eritoteten ylä- ja alapohjan eristämiseen

 • Huolehti ettei lisäeristäminen tuki rakenteiden tuuletusta


Hirsitalon yläpohjan eristäminen

Kuten muissakin talotyypeissä, muodostaa yläpohja suurimman lämpöhäviön myös hirsitalojenkin kohdalla. Hirsitalon yläpohjan eristemateriaaliksi sopivat luonnonmukaiset ja puupohjaiset materiaalit.


Useissa vanhemmissa hirsitaloissa yläpohjan eristäminen on jäänyt vähäiseksi tai pahimmassa tapauksessa kokonaan tekemättä. Tämän vuoksi vanhan hirsitalon remontointi onkin hyvä aloittaa nimenomaan yläpohjan eristämisestä.


Yläpohjan lisäeristäminen on ideaalitilanteessa äärimmäisen helppoa: vanhojen eristeiden ollessa ehjiä voidaan uudet eristeet asentaa suoraan vanhojen päälle.


Mitä ottaa huomioon hirsitalon yläpohjan eristämisessä:


 • Käytä vain luonnonmukaisia ja puupohjaisia eristemateriaaleja.

 • Huolehdi riittävästä tuuletuksesta. Jos lisäeristys estää yläpohjan tuuletuksen, pääsee kosteus kertymään yläpohjan rakenteisiin. Heikko tuuletus on yleisin yläpohjan kosteusvaurioiden aiheuttaja.


Hirsitalon alapohjan eristäminen

Oli kyseessä uusi tai vanha hirsitalo, ei alapohjan eristämistä tule sivuuttaa missään tapauksessa. Puutteellinen tai kokonaan tekemättä jätetty alapohjan lisäeristys on merkittävä lämpöhäviön aiheuttaja sekä turvallisuusriski.


Puutteellinen hirsitalon alapohjan eristys on helppo tunnistaa vetoisasta tai kylmästä lattiasta. Huono eristäminen voi johtaa myös mittaviin kosteusvaurioihin, jotka voivat levitessään johta jopa koko rakennuksen purkutuomioon.


Alapohjan eristämiseen soveltuvat parhaiten puukuitueristeet, jotka mahdollistavat alimpien hirsikerrosten hengittämisen ja alapohjan toimivan tuuletuksen.


Mitä ottaa huomioon alapohjan eristämisessä:


 • Panosta alapohjan eristykseen. Puutteellinen alapohjan eristys on merkittävä turvallisuusriski

 • Huolehdi riittävästä tuuletusta jotta kosteus pääsee haihtumaan

 • Huolehdi myös riittävistä kapillaarikatkoista

Hirsiseinän lisäeristäminen sisäpuolelta

Hirsiseinän lisäeristäminen kannattaa toteuttaa sisäpuolelta jos haluat säilyttää ulkoseinän alkuperäisen ulkoasun. Sisäpuolelta eristäminen on usein kevyempi ja helpompi vaihtoehto, joilla saat helposti tukittua mahdolliset vuotokohdat.


Sisäseinän eristämisessä tulee olla tarkkana, jottei eristemateriaalit estä hirret hengittävyyttä. Liiallinen eristäminen vaikuttaa negativiisesti hirsitalon sisäilmaan ja voi pahimmillaan johtaan kosteuden kertymiseen ja homeen syntymiseen.


Mitä ottaa huomioon sisäseinän eristämisessä:

 • Käytä vain puupohjaisia materiaaleja

 • Ota huomioon, että hirren ulkoasu kärsii. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia hirsitalon sisustamiseen mahdollistaen modernimman estetiikan.

Hirsiseinän lisäeristäminen ulkopuolelta

Hirsiseinän voi lisäeristää myös ulkopuolelta, jolloin sisäseinän ulkoasu säilyy entisellään. Ulkoseinän eristäminen parantaa merkittävästi lämmöneristystä toimien samalla hirsimateriaalien suojana sään vaihteluita ja kulumista vastaan.


Ulkoseinän eristäminen on usein sisäseinän eristämistä tehokkaampi ja turvallisempi ratkaisu, sillä ulkoseinälle ei muodostu kosteutta kerryttäviä kastepisteitä. Eristäminen toteutetaan usein asentamalla hirsiseinän päälle puinen tuulensuojalevy, jolloin eristemateriaalit jäävät tuulensuojan ja hirsiseinän väliin.


Ota kuitenkin huomioon, että ulkopuolinen eristäminen muuttaa hirsitalon ulkoasua merkittävästi.


Yhteenveto - Mitä ottaa huomioon hirsitalon eristämisessä?

Hirsitalon eristäminen on tärkeä toimenpide, joka oikein tehtynä suojaa koko rakennusta kosteudelta ja kylmyydeltä. Hirsitaloa eristäessä tulee kuitenkin olla tarkkana, ettei väärillä materiaalivalinnoilla pääse aiheuttamaan vahinkoa. Toimimalla oikein saavutat parhaan lopputuloksen ja pidennät arvokkaan hirsitalosi elinkaarta merkittävästi.


 • Käytä vain luonnonmateriaaleja hirsitalon eristämisessä. Synteettiset materiaalit voivat estää hirren hygroskooppiset ominaisuudet ja heikentää täten sisäilmaa.

 • Älä unohda eristämisen esteettisiä vaikutuksia. Valitse haluatko säilyttää ulko- vai sisäseinien alkuperäisen ulkoasun.

 • Panosta eritoten ylä- ja alapohjan eristyksiin parhaan energiatehokkuuden saavuttamiseksi.

 • Pyri toteuttamaan eristäminen mahdollisimman minimaalisesti. Tällöin hirren ulkoasu ja luonnolliset ominaisuudet säilyvät mahdollisimman koskemattomina.

2 352 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentarios


bottom of page